Dietistboxen Coaching åtta tillfällen under två månader

1,975.00kr

Coaching med en mail eller telefonavstämning per vecka där du får stöd och hjälp för att nå det mål du satt upp.

Vi håller koll på dig med hjälp av vårat journalsystem och tidigare information från näringsberäkningar, analyser, rekommendationer och din information till oss.

Kategori:

Beskrivning

Samma innehåll som Dietistboxen med näringsberäkning, analys, rekommendation och menyförslag men här får du också en individuell mailavstämning och coaching av leg. dietist en gång per vecka i två månaders tid baserat på de mål du satt upp. Du väljer själv vilken dag som passar dig bäst för coaching.

Vi håller koll på dig med hjälp av vårat journalsystem och tidigare information från näringsberäkningar, analyser, rekommendationer och din information till oss.

 

Tillbaka till butik: https://dietistboxen.se/butik

0